PARYS Spółka Akcyjna
POLSKA, 66-200 Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 12
tel. +48 503 997 343
parys@parys.com.pl
NIP: PL9270009702
REGON: 970336536
KRS: 0000067682
Kapitał zakładowy: 1.333.250,00 zł (opłacony w całości)


KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI


Lokale do wynajęcia.
Powierzchnia magazynowo-biurowa.
503-997-343
lokale@parys.com.pl