PARYS Spółka Akcyjna
POLSKA, 66-200 Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 12
tel. +48 509 591 356
parys@parys.com.pl
NIP: PL9270009702
REGON: 970336536
KRS: 0000067682
Kapitał zakładowy: 1.333.250,00 zł (opłacony w całości)


Strona Główna

 

Kontakt dla akcjonariuszy
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi
Przetwarzanie danych akcjonariuszy

Komunikaty

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w reżimie sanitarnym – z zachowaniem dystansu społecznego oraz użyciem środków ochrony osobistej.